Nej – växthuset är inte 200 kvadratmeter!

Som nybakad ATL-bloggare skrev jag, ungefär vid den här tiden för tre år sedan, ett litet fånigt inlägg om hur kul det var att vara med i Jordbruksverkets statistikundersökning.

Skrev något om att jag kände mig ”utvald” och hur jag sedan barnsben hade gått och varit avundsjuk på den drygt 80-åriga granntanten som fick vara med och rösta på ”Svensktoppen”.

Men åren går och man blir äldre och förståndigare.

Vilka dumheter!

Idag översköljs vi med enkätundersökningar.

”Vad tycker du om oss?”, frågar Telia i ett fjantigt påminnelsemail eftersom jag struntat i att besvara det första mailet.

Och jag kan knappt gå och köpa en kopp kaffe på EspressoHouse utan att först behöva svara på frågor om hur jag upplevde personalens senaste bemötande.

Och som kronan på verket kommer då enkätundersökningen från Jordbruksverkets statistikenhet.

Föremål för statistik!

22 rubriker med ett antal delfrågor under varje rubrik.

Typ:

Om jag under 2023 bedrivit yrkesmässig trädgårdsodling med ett växthus på minst 200 kvadratmeter?

Men kom igen nu; växthuset är på sin höjd en (1) kvadratmeter…

Eller om jag någon gång under 2023 haft minst:

  • 10 nötkreatur?
  • 10 suggor?
  • 50 grisar?
  • 20 får eller lamm?
  • 1000 fjäderfär (inklusive kycklingar)

Jag svarar rutinmässigt nej, på samtliga frågor, men kvalar ändå in till enkäten eftersom jag brukar mer än 5 ha jordbruksmark.

Så då blir det till att fylla i uppgifter.

För enligt 20 § i  lagen (2001:99) om den officiella statistiken kan det tas till tvångsmedel som kan förenas med vite mot olydiga medborgare.

Och det kan (25 §) bli ”penningböter” på upp till 1.000 kronor!

Så här måste man svara!

Undrar bara vad de gör med alltihop? Det står att uppgifterna är av ”stor betydelse” och att de, avidentifierade, kommer att publiceras på Jordbruksverkets och Eurostats webbplatser.

Skönt att veta.

Så jag fyller lydigt i enkäten.