När 1+1 blir 2+1-väg

Ja, eller när två filer på Riksväg 50 till sist blir tre, i alla fall delvis!

Det har nog i mer än ett decennium sagts att det planerats och ordnats för att även den hårt trafikerade delen av Rv 50 – direkt mötande trafik (1+1-väg) sisådär 10 km halvvägs upp i den norra delen av Östergötland och ytterligare 15 km ner i den södra delen av Närke – nog borde göras om till en 2+1-väg, d v s lite varierande trafik med en respektive två filer.

Jag är den förste att instämma. Det är byggt 2+1-väg såväl söder ner mot Motala samt norrut mot Askersund på denna väg.

Men inte de här 25 km.

Som inte är en struntväg, inte vilken mys- och naturmiljöväg vilken som helst, utan en central vägtrafikåder i den s k ”Bergslagsdiagonalen”.

Här dånar det förbi långtradare efter långtradare, minut efter minut och det är varje gång en ”nära-döden-upplevelse” att ge sig ut på den (jag har ändå gjort det med gaffeltruck !).

Nåväl, nu ska det bli ordning och reda och 1+1 ska även här bli 2+1!

Typ om några år i alla fall.

Två vägsamfälligheter är vi som berörs (jag är ordförande i den ena och sekreterare i den andra).

Och i bägge fallen kommer utfarterna mot riksvägen att stängas av.

Här blir det stopp!

Här blir det också stopp!

I vägsamfällighetsfallen får vi alltså båda våra avfarter mot Rv50 avstängda – dock till förmån för en gemensam ny, sådär mittemellan dem.

Häromdagen hade vi informationsmöte med Trafikverket, som berättade och visade kartor och frågade och var hyggligt lyhörda för vad vi tyckte (även om en del redan verkade vara ”beslutat”)

Tror jag.

Nu är jag ju ingen vägingenjör, men om jag förstod det rätt så ska vi alltså knyta ihop de två vägsamfällighetsutfarterna i en ny gemensam utfart, där den ena har utfart mot den andra och sedan en utfart mot Rv50.

Gott så. De nuvarande utfarterna är inte så bra (snarare livsfarliga, trots farthämmande fartkamera) och här blir det dessutom en avfartsfil i varje riktning.

Men att bygga 1+1-väg till 2+1-väg enligt den tilltänkta projekteringen tar också fin jordbruksmark i anspråk – som berör andra jordägare – och stänger dessutom in mindre delar av den om man inte gör ordentliga avfarter.

Här till höger, ute på åkern, ska den nya och breddade 2+1-vägen dras. Och halvvägs blir den nya och gemensamma utfarten för de två vägsamfällighetsutfarterna.

Här utgår jag från att Staten och Trafikverket bygger ny anslutningsväg och självfallet betalar ordentligt för sig samt ser till att minimera intrånget för berörda jordägare.

Givet detta, så var det ändå bra att vi fick ett begripligt möte och jag hoppas att Trafikverksingenjörerna tog till sig av våra synpunkter.

Och att det blir en vettig 2+1-väg någon gång!