EU och jorden och skogen

Jamen, hur bra blev det här?

Det var i går och mitt i sommaren och jag var ute och kollade återväxten i några planteringar, träffade en granne, fikade. Och funderade på några planerade kommande gallringar och en avverkning och allt kändes väl på det stora hela rätt bra!

Och rapsfälten gulnade på.

Och i Strasbourg i Frankrike satt samtidigt EU-parlamentet för att besluta om ett uppmärksammat och för alla oss som håller på med jord och skog viktigt lagstiftningsförslag om våtmarker och restaurering m m.

Som ju ingen kan vara glad över. Det bygger på ett sorts tanke om ”one-size-fits-all”- d v s om att allt ser likadant ut och alltid har sett likadant ut – från grekiska olivlundar till skogar i norra Finland.

Någonstans uppfattar jag det som att vi ska vrida klockan tillbaka till typ år 1950. Då det fanns kossor på betena och kalvar i var hage och grisar som bökade (inte vildsvin) och det fanns en ”svinstuga” från vilken grisarna gick ut och in samt höns i hönsgården.

Jodå, jag minns alltihop – måste vara 1960-tal – en idyll utan like och någon sorts ”Astrid Lindgren-värld”!

Problemet om man ska ”återställa” till den världen är väl att det numera, inte minst som en följd av miljö- och lagstiftningskrav – ibland nitiska, ibland vettiga, men kanske inte alltid helt förankrade i verkligheten – på de flesta gårdar i dag saknas såväl kor som kalvar, grisar och höns.

Så hur ska vi då kunna ”återställa”? Och till vad?

Är det här i rapsåkern som jag ska ”återställa” något?

 

Eller här?

 

Något som ska restaureras här – på försommaren brukar det finnas liljekonvaljer. Snart blir det kantareller – är det ok?

Jag gillar EU, men allt går inte att knöka ihop till något gemensamt för alla medlemsstater – ”subsidaritetsprincipen” fanns/finns – och är väl ännu ett begrepp – som väl går ut på att man inte överstatligt ska hålla på och peta nationellt även om man gör saker ihop.

Det här med jord och skog är väl då ett bra exempel.

Ändå så meddelades i går att EU-parlamentet efter en rörig session i Strasbourg till sist fattat ett beslut om att godkänna ett förslag som nog ingen riktigt begriper sig på – men vill du veta mer så läs;  Sara J på ATL förklarar bra!

Och jag vet inte riktigt vad jag ska tro. Noterar att politikerna, eftersom det var ett kompromissförslag, verkar både nöjda – och missnöjda.

Nu går den här frågan vidare till en förhandling (trilog) där Parlamentets beslut ska ställas mot Kommissionens förslag och Ministerrådets och förhandlas ihop.

Och  jag hoppas det blir bra till sist.

Åter igen; jag gillar EU och vill inte ha några sura och politikerföraktande kommentarer till detta inlägg.

De gör ett bra jobb!

Annars så ser det ut att bli en rätt fin dag.

Tänker mig med några timmar med röjsågen (ska ”restaurera” lite i en skogsplantering!).