”Skitåret 2023”?

Ja, nu skrivs det årskrönikor om året som var och de flesta verkar överens om att 2023 var ett riktigt ”skitår”.

Och så kanske många upplevde det.

Fast då kan det ju bara bli bättre 2024.

Men var det så himla dåligt 2023? Jag tycker inte det.

Visst, det var en evinnerlig torka på våren och försommaren och där vårrapsen var tänkt att frodas såg det ut som en eländig fotbollsplan av sand.

Men så kom regnet och det tog sig rätt hyggligt ändå.

Och även om kostnaderna för insatsvarorna var grymma, så blev det ju ändå rätt ok betalt i andra änden. Och i dagarna kom dessutom någon sorts extra EU-bidrag för att det var torrt på försommaren.

Och i skogen så backade barkborrarna så snart det blev svalt och började regna. Visst, de har även detta år åsamkat oss stora skador, men inte långt på när så mycket som tidigare år.

Där jag håller till slapp vi dessutom stormar – men då ska man ha i åtanke vilken förödelse som ”Stormen Hans” lämnade efter sig på sina håll.

Men fina priser var och är det på timmer och massaved!

Och visst har jag i denna blogg suttit och gnällt om vildsvinens framfart.

Men på det stora hela så var det väl inte så pjåkigt, det där ”Skitåret 2023”.

Nu tar vi nya tag – och det kan, åter igen, bara bli bättre!

Gott Nytt 2024 alla ATL-läsare!