Jag går och röstar!

Ja, så är det. Gör det! Gå och rösta!

I dag gick jag och röstade (förtidsröstade) i valet till EU-parlamentet.

I Sverige har vi ett skamligt lågt röstetal, d v s hur många av medborgarna som utnyttjar sin rösträtt. I det senaste EU-parlamentsvalet var det bara drygt 50 %.

Jag gick och röstade i Medborgarhuset vid Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm. Och jag ska inte dra för höga växlar på detta, men det finns en viss symbolik här.

För det är en Medborgerlig rättighet att i fria och oberoende val i en demokrati kunna gå och rösta på vilket parti man vill och ”kryssa” den valkandidat man vill.

Det är en frihet som i en tid av av krig och oro och begränsningar av just Medborgarnas fri–och rättigheter inte är en självklarhet och något som är allt färre förunnade.

Det är en frihet som vi alla måste stå upp för – och försvara. Ett sätt att ge uttryck för det är att gå och rösta!

Jag vet inte hur många gånger jag i denna blogg gnällt över petigheter och detaljstyrning – som i sin tur haft sin grund i EU-regleringar.

Men lika ofta har jag sagt- också som jord- och skogsägare – att EU-medlemskapet har gjort oss väl och att det är något vi ska vara tacksamma för.

Och jag vet inte hur många dagar som jag –  med sådant som inte alls handlat om jord och skog –  tillbringat i Bryssel och Strasbourg. Men det har också övertygat mig om betydelsen av att vara med och kunna påverka.

Det är just därför vi behöver goda och kloka svenska EU-parlamentariker i Bryssel.

Bloggkollegan Viktoria Birgersson skrev klokt om detta redan för några veckor sedan.

Jag kan bara instämma.

Nu närmar sig valdagen.

Rösta på vad och vem du vill – men se till att utnyttja din Medborgerliga rättighet.

Gå och Rösta!